La Guardia Civil
Grafitoa paper gainean
(1940)
Agde
Grafito sobre papel
115x150 mm
Obra
Obra original
Periodo de los campos
Dibujos